Halaman Utama

logo wikimuslim
Selamat Datang di WikiMuslim.or.id
Wikimuslim.or.id adalah kumpulan ensiklopedia dunia Islam dengan berbagai pembahasan terkait Al Quran, Hadits, Sejarah Islam, Kosakata Islam, Biografi dll. Sebagai rujukan kaum muslimin dalam memahami Agama Islam secara benar dan terstruktur.

Artikel Terbaru

AS-SALAM

AS-SALAM Kita masuki kaedah keenam dalam kaedah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta’ala, yaitu nama-nama Allah Ta’ala tidaklah terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits yang masyhur, أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ… read more »

0 comments

Al-Waliyy, Al-Maula

Al-Waliyy, Al-Maula Memasuki kaedah kedua dari kaedah-kaedah memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta’ala, yaitu semua nama-nama Allah Ta’ala adalah nama-nama yang paling berbobot dan paling mensifati. (Pertama) Yang paling berbobot dilihat dari tanda-tandanya pada dzat Allah Ta’ala. (Kedua) Dan yang paling mensifati dilihat dari kandungan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam timbangan poin pertama yaitu merupakan kesamaan… read more »

0 comments

Al-Ghaniyy

Al-Ghaniyy Para pembaca yang semoga dirahmati Allah Ta’ala… Kaedah keempat dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta’ala yaitu petunjuk nama Allah Ta’ala atas dzat-Nya dan sifat-sifat-Nya sesuai dengan kesesuaian, kandungan dan kelaziman. Contoh hal ini adalah (nama) “Al-Khaaliq” (Yang Maha Mencipta), menunjukkan atas dzat Allah, sifat pencipta dengan kesesuaian (dari nama ini), serta menunjukkan atas dzat yang… read more »

0 comments

Al-Hafiizh Al-Haafizh

Terdapat kaedah-kaedah dalam kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kaedah-kaedah ini bertujuan agar seseorang berada di atas pemahaman yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam pembahasan ini. Dimulai dari kaedah dalam memahami nama-nama Allah Ta’ala, pertama adalah semua nama-nama Allah Ta’ala seluruhnya adalah husna (yang terbaik)…. read more »

0 comments

Al-Lathif Al-Khabir

Al-Lathif Al-Khabir Sesungguhnya iman kepada nama-nama dan sifat-sifat (asmaa’ wa shifaat) Allah adalah salah satu rukun dari beriman kepada Allah Ta’ala. (Iman kepada Allah) yaitu iman kepada wujud/dzat Allah Ta’ala, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan (dalam) mentauhidkan Allah padanya ada salah satu pembagian dari… read more »

0 comments

Ash-Shamad

Allah Subhanahu wa Ta’ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi dan mulia. Kiat penting untuk menjaga dan meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah Ta’ala diantaranya adalah dengan mempelajari nama-nama-Nya yang husna (terbaik). Terutama apabila ada faktor-faktor yang apabila tidak disikapi dengan benar maka faktor-faktor tersebut dapat menjadi jalan turunnya iman seseorang, seperti kala seseorang ditimpa musibah atau bencana…. read more »

0 comments

Sumayyah binti khoyyath

Biografi Sumayyah Sumayyah binti khoyyath radiyallahu’anha adalah salah seorang sahabiat angkatan pertama islam yang iman telah masuk kedalam hati mereka, wanita pertama yang memperlihatkan keislamannya, orang ketujuh dalam islam dan dia adalah seorang wanita yang syahidah pertama dalam islam dan wafat pada tahun 615 M. Keluarga Sumayyah Suaminya adalah Yasir Bin Amir yang datang ke Makkah bersama… read more »

0 comments

Ta’thil

Ta’thil (تعطيل) artinya mengosongkan dan meninggalkan. Istilah ini digunakan dalam pembahasan nama dan sifat Allah. Maksudnya adalah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk diri-Nya, baik mengingkari keseluruhan maupun sebagian, baik dengan men-tahrif (mengubah maknanya) maknanya maupun menolak maknanya. Perbedaan Ta’thil dengan Tahrif Walaupun nampak sama, terdapat perbedaan antara tahrif dan ta’thil. Tahrif artinya mengubah makna yang benar yang… read more »

0 comments

Tamtsil

Tamtsil (تمثيل) adalah menyebutkan sesuatu dengan yang semisalnya. Istilah ini digunakan dalam pembahasan nama dan sifat Allah. Perbedaan Tamtsil dengan Takyif Tamtsil dan takyif mempunyai makna yang hampir sama, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Takyif lebih umum daripada tamtsil. Setiap mumatstsil (orang yang melakukan tamtsil) adalah mukayyif (orang yang melakukan takyif), namun tidak setiap mukayyif adalah mumatstsil. Takyif adalah menyebutkan bentuk sesuatu tanpa menyebutkan… read more »

0 comments

Takyif

Takyif (تكييف) artinya menyebutkan tentang kaifiyyah (karakteristik) suatu sifat. Istilah ini digunakan dalam pembahasan nama dan sifat Allah. Takyif merupakan jawaban dari pertanyaan “bagaimana?”. Contoh perbuatan takyif adalah menggambarkan bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana model istiwa’-nya Allah, dan semisalnya. Hukum Perbuatan Takyif Ahlussnunnah wal jama’ah tidak men-takyif sifat Allah. Perbuatan ini terlarang dalam memahami nama dan sifat Allah. Terdapat dalil naqli dan dalil ‘aqli yang menunjukkan… read more »

0 comments

Show All Article >>

Sidebar