1376H

Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

Nama dan Nasab beliau Namanya adalah Abu Abdillah Abdurrahman bin Nashir  bin Abdullah  bin Nashir bin Hamd Keluarga As- Sa’di dari Nawashir bani tamim [1], salah satu suku terkemuka dari suku Bani Tamim. [2] Kelahiran Beliau Beliau dilahirkan di Unaizah pada tanggal 12 Muharram 1307 Hijriah [3]. Unaizah merupakan salah satu daerah Al-Qashim. Ibu beliau… read more »

Sidebar