Akidah

Istiqamah

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka Istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.”1 Pengertian Istiqamah Dalam bahasa arab “Istiqamah” (الاستقامة) merupakan mashdar (kata benda) dari istaqaama (استقام) yastaqiimu (يستقيم) yang bermakna… read more »

Rububiyyah

Definisi Kata rububiyyah merupakan sebuah istilah bahasa Arab yang berasal dari kata ar-Rabb (الرَّبُّ).1 Adapun dalam bahasa Indonesia, kata rububiyyah bisa kita artikan dengan “ketuhanan” atau “sifat ketuhanan”. Ar-Rabb sendiri adalah nama yang sangat agung bagi Allah jalla wa ‘ala. Penyebutan kata ar-Rabb di dalam al-Qur’an sering sekali diulang-ulang pada ayat-ayat yang berbeda-beda dan dalam… read more »

Arsy

Muqaddimah Allāh tabāraka wa ta’āla menyebutkan di dalam al-Qur’an bahwa Dia memiliki makhluk yang disebut Arsy, dan Dia berfirman: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ “Allāh, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia, Rabb yang mempunyai Arsy yang agung.” (QS. an-Naml [27]: 26) Juga Firman-Nya: ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ “Yang memiliki Arsy lagi Maha… read more »

Syirik

Definisi Syirik Definisi secara bahasa Secara bahasa, kata syirik mengandung makna persekutuan, penyertaan, pembandingan, pencampuran, penyamaan. Ibnu Faris berkata, “Huruf syin (ش), raa (ر), dan kaaf (ك), adalah akar kata yang memiliki dua makna asal. Pertama menunjukkan pada makna muqaranah (penyertaan, pembandingan) dan lawan dari kesendirian. Dan yang kedua menunjukkan makna imtidad (perpanjangan) dan istiqamah… read more »

Kitab Suci

Iman kepada kitab suci merupakan salah satu rukun iman yang enam. Tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan mengimani kitab suci. Oleh karena itu, mengetahui apa saja yang harus diimani tentang kitab suci ini merupakan kewajiban setiap individu.  Definisi Kitab Suci  Yang dimaksud dengan kitab suci adalah kitab atau lembaran-lembaran yang mengandung kalam Allah yang diwahyukan… read more »

Tauhid

Tauhid adalah kewajiban pertama dan utama bagi setiap mukalaf. Tauhid adalah perkara yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dan dengan tauhid diharapkan seseorang meninggalkan dunia ini. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk mewujudkan tauhid. Dan para Rasul diutus untuk mendakwahkan tauhid, sebagaimana kitab suci diturunkan untuk menjadi pedoman dalam tauhid. Maka tauhid harus dikenal… read more »

Akidah

Definisi Akidah Secara bahasa Kata akidah diambil dari kata al-‘aqd (العَقْدُ), yang artinya adalah mengikat atau lawan dari mengurai. Dalam bahasa arab dikatakan: عَقَدَ – يَعْقِدُ – عَقْداً Apabila seseorang mengikat (sesuatu) dengan kuat. Dan di antara maknanya adalah menguatkan, menetapkan, dan mengesahkan. Ibnu Faris berkata, “Huruf ‘ain, qaaf dan daal, akar kata yang memiliki… read more »

Malaikat

Beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari enam rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah ‘azza wa jalla dari cahaya, Allah menjadikan mereka selalu taat dan tunduk kepada-Nya, setiap malaikat itu memiliki tugas-tugas khusus yang dibebankan oleh Allah kepada mereka.1 Definisi Kata malaikat (ملائكة) dalam bahasa… read more »

Jahannam

Jahannam adalah salah satu nama dari sekian banyak nama-nama neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, neraka ini disiapkan oleh Allah bagi mereka yang kufur dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Nama-nama Neraka Selain Jahannam, neraka memiliki nama-nama lain yang menunjukkan gambaran sifat dan kengerian neraka tersebut. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan… read more »

Ihsan

Syariat Islam senantiasa membimbing pemeluknya kepada perbuatan ihsan, dimana terdapat penjelasan hal ini didalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ihsan bukan semata mata hanya kalimat yang diucapkan akan tetapi ihsan adalah ucapan, amal, dan kesungguhan di dalam itu semua. Sehingga, ihsan menjadi puncak tertinggi didalam penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya. Makna Ihsan Ihsan (الإحسان) terambil dari kata… read more »

Sidebar