Al-Hafiizh Al-Haafizh

Al-Hafiizh Al-Haafizh

Terdapat kaedah-kaedah dalam kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kaedah-kaedah ini bertujuan agar seseorang berada di atas pemahaman yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam pembahasan ini. Dimulai dari kaedah dalam memahami nama-nama Allah Ta’ala, pertama adalah semua nama-nama Allah Ta’ala seluruhnya adalah husna (yang terbaik)…. read more »

Sidebar