Bentuk Ibadah

Takwa

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau menjawab, تَقْوَى اللهِ وَحُسنُ الخُلُقِ “Takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus.”12 Definisi Takwa Secara bahasa, kata “Takwa” terbentuk dari akar kata yang tersusun dari huruf waw, qaaf dan yaa. Ibnu Faris berkata, “Huruf waw, qaaf… read more »

Tawakal

Tawakal kepada Allah menempati kedudukan yang sangat tinggi nan agung dalam agama. Tawakal merupakan konsekuensi dari keimanan. Bahkan Allah menjadikan tawakal sebagai syarat bagi keimanan. Keimanan tidak akan terwujud dengan benar kecuali dengan tawakal kepada Allah. Allah berfirman, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ “Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang… read more »

Istighotsah

Istighotsah (الاستغاثة) adalah salah satu bentuk doa permohonan kepada Allah ta’ala. Istighotsah disyariatkan sebagaimana jenis doa lainnya juga seperti isti’anah dan isti’adzah. Definisi Secara Bahasa Secara bahasa, istighotsah berarti (طلب الغوث) yaitu memohon pertolongan. Secara Istilah Secara istilah, istighotsah berarti memohon pertolongan ketika menghadapi suatu kesulitan yang sangat berat yang dikhawatirkan jika kesulitan tersebut tidak… read more »

Sidebar