hijrah

Hijrah

Definisi Hijrah Hijrah secara bahasa diambil dari kata الْهَجْرُ yang bermakna التَّرْكُ artinya meninggalkan.[1] Sedangkan menurut syariat ialah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, atau dari negeri kemaksiatan ke negeri istiqomah.[2] Negeri syirik yang dimaksud adalah negeri yang di dalamnya ditegakkan syiar-syiar  orang kafir, dan didalamnya tidak ditegakkan syiar-syiar islam seperti, adzan, sholat berjama’ah,… read more »

Sidebar