Huruf Hijaiyah

Huruf Yaa

Definisi Huruf Yaa (الياء) adalah huruf ke-28 atau yang terakhir dalam abjad Arab. Sifatnya jahr (jelas). Tempat keluar huruf tersebut ialah tengah-tengah lidah dengan langit-langit atas. Macam-Macam Huruf Yaa dan Penggunaannya Yaa Al-Mutakallim Yaitu huruf yaa yang bersambung dengan isim, fi’il, dan huruf. Yaa Al-Mutakallim terdapat di beberapa keadaan: Mansuhub sebagai maf’ul bih Keadaan nashab… read more »

Sidebar