Mabni

Isim Isyarah

Definisi Isim isyarah adalah isim (kata benda) mabni yang menunjukkan kepada benda tertentu dengan memberi isyarat kepada benda itu. Macam-macam Isim Isyarah Mufrad mudzakkar : هَذاَ Contoh penggunaan dalam kalimat: هذا طالبٌ ذكيٌّ هذا أَبو الْهوْل Mufrad mu’annats : هَذِهِ Contoh penggunaan dalam kalimat: هذهِ طالبةٌ ذكيةٌ هذه مُذِيعةُ بَرْنَامِج الأَطفالِ Mutsanna mudzakkar : هذان… read more »

Fi’il Amr

Definisi Istilah fi’il amr (فعل الأمر) terdiri atas dua kata, yaitu kata fi’il (فعل) yang artinya kata kerja, kemudian kata amr (الأمر) yang artinya perintah, sehingga fi’il amr adalah kata kerja bahasa arab yang digunakan untuk memerintah (menyuruh). Hukum Fi’il Amr Terjadi perbedaan pendapat (pandangan) antara para ulama nahwu terkait dengan hukum fi’il amr, para… read more »

Fi’il Madhi

Definisi Istilah fi’il madhi (الفعل الماضي) tersusun dari dua kata yaitu kata fi’il (الفعل) yang artinya kata kerja dan kata madhi (الماضي) yang artinya berlalu atau lampau, sehingga bisa dikatakan bahwa fi’il madhi adalah kata kerja bahasa arab yang menunjukkan makna lampau atau sudah terjadi. Hukum Fi’il Madhi Sebagian ulama nahwu berpendapat bahwa semua fi’il… read more »

Sidebar