Sumayyah binti khoyyath

Sumayyah binti khoyyath

Biografi Sumayyah Sumayyah binti khoyyath radiyallahu’anha adalah salah seorang sahabiat angkatan pertama islam yang iman telah masuk kedalam hati mereka, wanita pertama yang memperlihatkan keislamannya, orang ketujuh dalam islam dan dia adalah seorang wanita yang syahidah pertama dalam islam dan wafat pada tahun 615 M. Keluarga Sumayyah Suaminya adalah Yasir Bin Amir yang datang ke Makkah bersama… read more »

Sidebar