Tahapan Nikah

Khitbah

Definisi Khitbah Khitbah artinya: إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة, وإعلام وليها بذلك “Menunjukkan keinginan untuk menikahi seorang wanita tertentu dan menyampaikannya kepada walinya.”1 Maka orang yang melakukan ini disebut sudah mengkhitbah. Tidak boleh lelaki lain masuk mengkhitbah hingga lelaki pertama ditolak atau menolak atau dia mengizinkan pelamar kedua. Dan tidak boleh bagi si wanita… read more »

Sidebar