Uncategorized

Al-Waliyy, Al-Maula

Al-Waliyy, Al-Maula Memasuki kaedah kedua dari kaedah-kaedah memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta’ala, yaitu semua nama-nama Allah Ta’ala adalah nama-nama yang paling berbobot dan paling mensifati. (Pertama) Yang paling berbobot dilihat dari tanda-tandanya pada dzat Allah Ta’ala. (Kedua) Dan yang paling mensifati dilihat dari kandungan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam timbangan poin pertama yaitu merupakan kesamaan… read more »

Al-Lathif Al-Khabir

Al-Lathif Al-Khabir Sesungguhnya iman kepada nama-nama dan sifat-sifat (asmaa’ wa shifaat) Allah adalah salah satu rukun dari beriman kepada Allah Ta’ala. (Iman kepada Allah) yaitu iman kepada wujud/dzat Allah Ta’ala, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan (dalam) mentauhidkan Allah padanya ada salah satu pembagian dari… read more »

Ta’thil

Ta’thil (تعطيل) artinya mengosongkan dan meninggalkan. Istilah ini digunakan dalam pembahasan nama dan sifat Allah. Maksudnya adalah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk diri-Nya, baik mengingkari keseluruhan maupun sebagian, baik dengan men-tahrif (mengubah maknanya) maknanya maupun menolak maknanya. Perbedaan Ta’thil dengan Tahrif Walaupun nampak sama, terdapat perbedaan antara tahrif dan ta’thil. Tahrif artinya mengubah makna yang benar yang… read more »

Asmaul Husna

Asmaul Husna Asmaul Husna (الاسماء الحسنى) artinya adalah nama-nama Allah yang terbaik. Nama Allah Seluruhnya Husna Allah Ta’ala menyifati dalam Al-Qur’an bahwa seluruh nama-nama-Nya yang agung adalah nama yang husna. Allah Ta’ala berfirman : وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا “Hanya milik Allah al-asmaaul husna, maka berdoalah kepada-Nya dengan menyebut al–asmaaul husna itu.“ (Al-A’raf:180) قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ… read more »

Nabi Idris

Nabi Idris ‘alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki nama asli Khanukh (خَنُوخُ)1 bin Yard (يَرْدُ) bin Mahlail (مَهْلَائِيلَ) bin Qainan (قَيْنَانُ) bin Anusy (أَنُوشُ)  bin Syits (شِيثُ) bin Adam (آدَم) . Dari nasab beliau ini beliau merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam ‘alaihissalam. Menurut Ibnu Katsir rahimahullahu Nabi Idris merupakan ayah dari kakek nabi Nuh ‘alaihissalam,… read more »

Nabi Isa

Kelahiran Nabi ‘Isa putra Maryam Nabi ‘Isa dilahirkan dari rahim  seorang wanita yang suci lagi terhormat, Maryam. Maryam adalah wanita yang mulia dan terbaik dari seluruh wanita yang ada di dunia yang pernah ada pada masa-masa sebelumnya maupun sesudahnya. Hal ini berdasarkan keumuman ayat Al-Quran,   و َ اصْطَفٰىكِ عَلَىٰ نِسَاۤءِ الْعٰلَمِيْنَ (42) “..Dan melebihkan… read more »

Sharaf

Ilmu Sharaf merupakan salah satu dari 12 ilmu Bahasa arab yang tersebut dalam materi Nahwu yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari, karena dengannya seseorang dapat memahami kata Bahasa arab lebih benar sehingga tidak terjatuh dalam kesalahan dalam arti ataupun makna. Definisi Sharaf Sharaf terdiri dari tiga huruf yaitu ص, ر, dan ف yang meliputi makna… read more »

Muhammad

Muhammad (محمّد), Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Ta’ala yang membawa ajaran Islam untuk seluruh umat manusia. Nama Muhammad secara bahasa artinya, yang terpuji. Nama dan Nasab Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthallib bin Hasyim, beliau berasal dari suku Quraisy, suku Quraisy termasuk orang Arab, orang Arab ini adalah keturunan dari… read more »

Al-Mukatab

Definisi Al-Mukatab adalah budak yang pembebasan dirinya ditetapkan dengan suatu harga, apabila dia bekerja dan memenuhi harga tersebut, dia dibebaskan1 Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, “Al-Mukatab adalah para budak yang membeli kebebasan diri dari pemilik mereka. Kata Al-Mukatab berasal dari kata Al-Kitabah, karena dalam perjanjian tercantum tulisan (Al-Kitabah) antara pemilik dan budak2 Referensi Anis Al-Fuqaha, 1/61…. read more »

Sidebar