Muhammad

Muhammad (محمّد), Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Ta’ala yang membawa ajaran Islam untuk seluruh umat manusia. Nama Muhammad secara bahasa artinya, yang terpuji.

Nama dan Nasab

Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthallib bin Hasyim, beliau berasal dari suku Quraisy, suku Quraisy termasuk orang Arab, orang Arab ini adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim ‘alaihimassalam.

Kehidupan

Beliau hidup hingga usia 63 tahun (berdasarkan perhitungan hijriah), diutus menjadi Nabi pada usia 40 tahun, menjalani tugas sebagai Nabi dan Rasul selama 23 tahun. Beliau diutus menjadi Nabi dengan diturunkan surat Al-‘Alaq dan diutus sebagai Rasul dengan diturunkan surat Al-Mudatstsir. Beliau dilahirkan di kota Makkah kemudian hijrah ke kota Madinah.

Dakwah

Allah mengutus beliau untuk membasmi kesyirikan dan mengajak (orang) untuk bertauhid. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala:

  يَأَيُّهاَ المُدَثِّرُ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ۝ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ۝ وَثِياَبَكَ فَطَهِّرْ۝ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ۝ وَ لاَ تمَْنُنْ تَسْتَكْثِرْ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۝

“Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Agungkanlah Rabbmu dan bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah berhala dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Bersabarlah untuk (memenuhi perintah) Rabbmu.” [1]

Beliau memulai dakwah dengan dakwah tauhid itu selama 10 tahun. Setelah itu, beliau mi’raj ke langit. Beliau diberi kewajiban untuk mengerjakan shalat wajib lima waktu. Beliau mengerjakan sholat di Mekkah selama 3 tahun. Setelah itu, beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah.

Setelah beliau tinggal di Madinah maka Allah memerintahkan (kepadanya untuk menjalankan) syariat Islam yang lainnya, seperti: puasa, haji, jihad, adzan, amar makruf nahi mungkar, dan syariat Islam yang lainnya. Beliau menyempurnakan sisa syariat itu selama 10 tahun. Setelah itu, beliau meninggal dunia. Semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepada beliau. [2]

Referensi

  1. QS. Al Muddatsir: 1-7
  2. Ats Tsalatsatu Al Ushul, Muhammad bin Abdul Wahhab