Abu Hanifah Archives - Wikimuslim.or.id

Abu Hanifah

Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau adalah An-Nu’maan bin Tsaabit bin Zuthaa bin Maah At Taimiy Al Kufiy [1], seorang ahli fiqih, ahli hadits dimana madzhab Hanafiyyah dinisbatkan kepada beliau, dimana dikatakan bahwa Madzhab Hanafiyyah adalah madzhab yang paling luas penyebarannya. [2] Imam Abu Hanifah rahimahullah termasuk generasi tabi’in dimana beliau bertemu beberapa orang shahabat Rasulullah shallallahu… read more »

Sidebar