Aisyah Archives - Wikimuslim.or.id

Aisyah

Beliau adalah Ibunda kaum muslimin dan wanita terpandai yang Allah anugerahkan bagi umat islam [1]. Beliau telah menyumbang ilmu yang begitu banyak bagi kaum muslimin. Beliau telah meriwayatkan kurang lebih 2210 hadits. Diantaranya 174 hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih keduanya; ditambah 54 hadist yang hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari… read more »

Sidebar