berkurangnya iman Archives - Wikimuslim.or.id

Iman

Iman merupakan permasalahan yang sangat penting. Sebab tanpa iman, seseorang tidak akan mungkin mempunyai prinsip dalam hidup. Iman adalah prinsip pokok dalam kehidupan seorang mukmin. Iman Secara Bahasa Dalam bahasa Arab, ada yang mengartikan kata iman dengan tashdîq (membenarkan), thuma’nînah (ketentraman), dan iqrâr (pengakuan). Makna ketiga inilah yang paling tepat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Telah diketahui bahwa iman adalah iqrâr (pengakuan),… read more »

Sidebar