iman Archives - Wikimuslim.or.id

Ihsan

Syariat Islam senantiasa membimbing pemeluknya kepada perbuatan ihsan, dimana terdapat penjelasan hal ini didalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ihsan bukan semata mata hanya kalimat yang diucapkan akan tetapi ihsan adalah ucapan, amal, dan kesungguhan di dalam itu semua. Sehingga, ihsan menjadi puncak tertinggi didalam penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya. Makna Ihsan Ihsan (الإحسان) terambil dari kata… read more »

Iman

Iman merupakan permasalahan yang sangat penting. Sebab tanpa iman, seseorang tidak akan mungkin mempunyai prinsip dalam hidup. Iman adalah prinsip pokok dalam kehidupan seorang mukmin. Iman Secara Bahasa Dalam bahasa Arab, ada yang mengartikan kata iman dengan tashdîq (membenarkan), thuma’nînah (ketentraman), dan iqrâr (pengakuan). Makna ketiga inilah yang paling tepat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Telah diketahui bahwa iman adalah iqrâr (pengakuan),… read more »

Islam

Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Allah Ta’ala berfirman, إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.”1  Allah Ta’ala juga berfirman, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya,… read more »

Sidebar