istiqamah Archives - Wikimuslim.or.id

Istiqamah

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka Istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.”1 Pengertian Istiqamah Dalam bahasa arab “Istiqamah” (الاستقامة) merupakan mashdar (kata benda) dari istaqaama (استقام) yastaqiimu (يستقيم) yang bermakna… read more »

Sidebar