mizan Archives - Wikimuslim.or.id

Mizan

Beriman terhadap adanya mizan termasuk dalam salah satu pokok keimanan, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur’an, As-Sunnah dan juga ijma’ (kesepakatan) ulama kaum muslimin. Pengertian Mizan Mizan secara etimologi (bahasa) adalah alat yang digunakan untuk mengukur (bobot) segala sesuatu, Adapun makna mizan menurut syariat adalah timbangan yang Allah Ta’ala letakkan pada hari kiamat nanti untuk menimbang amalan para hamba-Nya.1 Dalil-Dalil… read more »

Sidebar