Tentang WikiMuslim

Profil

WikiMuslim.Or.Id bermula dari ketiadaan web keislaman berbasis wiki (ensiklopedia). Di sisi lain, wikipedia sudah berkembang pesat sebagai rujukan dalam menulis ataupun membaca artikel, termasuk artikel keislaman. Sehingga Bimbingan Islam (BiAS) berusaha untuk merintis web berbasis wiki yang dikenal dengan WikiMuslim.Or.Id.

VISI

WikiMuslim.Or.Id dapat menjadi rujukan kaum muslimin dalam memahami Agama Islam secara benar dan terstruktur.

MISI

  1. Menyediakan ensiklopedia pembelajaran islam secara sistematis dan terstruktur.
  2. Menyediakan artikel-artikel islam yang ilmiah dan terpercaya.
  3. Sebagai rujukan untuk kaum muslimin dalam belajar dan mengajar.

Keunggulan

WikiMuslim.Or.Id lebih lengkap dari wikipedia.
WikiMuslim.Or.Id lebih shahih dari wikipedia.
WikiMuslim.Or.Id lebih ilmiah referensinya dari wikipedia.

Sidebar